KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

ZUE z wygranym przetargiem i dywidendą

Rada nadzorcza ZUE pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki ws. wysokości dywidendy. Ponadto z PKP PLK napłynęły wieści o przetargu wygranym przez giełdową firmę.
Zgodnie z decyzją zarządu i rady nadzorczej, z zysku netto za 2015 r., który wyniósł 15,34 mln zł, na dywidendę ma trafić 7,59 mln zł. Pozostała część, czyli 7,49 mln zł, ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.
Ponadto, jak poinformowały PKP PLK, oferta ZUE została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu dotyczącym modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków na ponad 13-kilometrowym odcinku Skarżysko Kamienna - Suchedniów.

Oferta ZUE opiewa na 21,57 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 30,39 mln zł brutto. Wykonawca zadania został wybrany wg kryteriów ceny (95 proc.) i gwarancji (5 proc.).

Wszyscy oferenci zadeklarowali 120-miesięczny okres gwarancji. Zamawiający zakłada, że prace będą realizowane w terminie od 13 maja 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Zgodnie z decyzją zarządu i rady nadzorczej, z zysku netto za 2015 r., który wyniósł 15,34 mln zł, na dywidendę ma trafić 7,59 mln zł. Pozostała część, czyli 7,49 mln zł, ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.
Ponadto, jak poinformowały PKP PLK, oferta ZUE została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu dotyczącym modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków na ponad 13-kilometrowym odcinku Skarżysko Kamienna - Suchedniów.

Oferta ZUE opiewa na 21,57 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 30,39 mln zł brutto. Wykonawca zadania został wybrany wg kryteriów ceny (95 proc.) i gwarancji (5 proc.).

Wszyscy oferenci zadeklarowali 120-miesięczny okres gwarancji. Zamawiający zakłada, że prace będą realizowane w terminie od 13 maja 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 
c.c. i źródło: www.wnp.pl