KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zmiany w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych

W ŚKSM, powołanych na początku roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu na bazie majątku zlikwidowanych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, trwa restrukturyzacja. 
Jak informuje Radio Kielce, cytując prezesa spółki Henryka Ciosmaka, wiosną wzrosła produkcja i sprzedaż kruszyw. Przedsiębiorstwo prowadzi także rozmowy w sprawie nowych kontraktów. Priorytetowym celem ŚKSM jest wykupienie dzierżawionych od syndyka maszyn i urządzeń.

Prezes Ciosmak ujawnia, że firmę, która chce “wyjść na prostą”, czeka restrukturyzacja, która dotyczyć będzie m.in. pracowników. Zaproponowano im zmianę wynagrodzeń, trwają także rozmowy o czasowym wstrzymaniu wypłat premii i nagród.

Jak informuje Radio Kielce, cytując prezesa spółki Henryka Ciosmaka, wiosną wzrosła produkcja i sprzedaż kruszyw. Przedsiębiorstwo prowadzi także rozmowy w sprawie nowych kontraktów. Priorytetowym celem ŚKSM jest wykupienie dzierżawionych od syndyka maszyn i urządzeń.

Prezes Ciosmak ujawnia, że firmę, która chce “wyjść na prostą”, czeka restrukturyzacja, która dotyczyć będzie m.in. pracowników. Zaproponowano im zmianę wynagrodzeń, trwają także rozmowy o czasowym wstrzymaniu wypłat premii i nagród.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl