KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zarząd Mostostalu Płock w całości odwołany

Rada nadzorcza Mostostalu Płock odwołała ze stanowiska prezesa Wiktora Guzka, a także dwóch pozostałych członków zarządu - Leszka Frąckiewicza oraz Alicję Sulkowską.

- Rada nadzorcza spółki odwołała członków zarządu w związku z zaistnieniem przyczyn osobistych leżących po ich stronie, których wystąpienie uniemożliwiało zachowanie ciągłości pracy zarządu spółki - podał Mostostal Płock w komunikacie.

- Rada nadzorcza spółki odwołała członków zarządu w związku z zaistnieniem przyczyn osobistych leżących po ich stronie, których wystąpienie uniemożliwiało zachowanie ciągłości pracy zarządu spółki - podał Mostostal Płock w komunikacie.

Jednocześnie rada nadzorcza powoła na członka zarządu Pawła Rakowskiego, który od 2006 r. był prokurentem w Mostostalu Płock, a w spółce pracuje od 1995 r.
Źródło: www.wnp.pl