KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Załamanie inwestycji w firmach drogowych

Problemy w branży budowniczej.

Rozwój branży budownictwa drogowo-mostowego ma ścisły związek z wyposażeniem firm w nowoczesne i w odpowiednim stanie technicznym maszyny i urządzenia. Jednakże, jak wynika z naszych analiz, w ostatnim okresie nastąpiło gwałtowne, niemające precedensu w historii, załamanie inwestycji w przedsiębiorstwach branży.Powstaje zatem pytanie o naturę tego zjawiska i jego konsekwencje.
Źródło: www.nbi.pl