KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

XV Konferencja KRUSZYWA MINERALNE Surowce – Rynek – Technologie – Jakość

Zarząd Oddziału SITG we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, zapraszają na konferencję, odbędzie się ona w dniach 22—24 kwietnia 2015 r. w Kudowie Zdroju.

Zgłoszenia udziału w Konferencji można dokonać poprzez przesłanie na adres organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2015 r.
Źródło: www.inframedia.pl