KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wyzwanie dla Polski i Europy - spójna sieć drogowa i kolejowa Spójna sieć transportowa to jedno z największych wyzwań dla Unii Europejskiej. Polska oraz inne kraje Europy Centralnej mają w tej dziedzinie wiele do zrobienia.

Takie głosy płynęły z debaty „Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej”, która odbyła się w ramach ósmego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.


Do 2020 r. ma być wybudowana obwodnica Iłży
PKP PLK mają 11 ofert na kolejową obwodnicę GOP
Microsoft po raz pierwszy w Polsce zaprezentował swoje najnowsze urządzenie. Zobacz Surface Hub [WIDEO]
W dyskusji uczestniczyli: Tomáš Čoček, sekretarz stanu w czeskim resorcie transportu: Mirosław Chaberek, przewodniczący rady nadzorczej PKP; Marek Cywiński, dyrektor zarządzający Kapsch Telematic Services; Danijel Krakić, prezes HŽ Cargo; Piotr Stomma, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Paweł Wojciechowski, Europejski Koordynator Korytarza Transportowego Ren - Alpy. 

Skala europejska i polska 

W 2015 r. Komisja Europejska opublikowała analizę, w której oszacowała potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem dziewięciu głównych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na 700 mld euro do 2030 r. 

Z tej kwoty na Polskę przypada 20 mld euro. Przez nasz kraj przechodzą dwa główne korytarze TEN-T. Pierwszy łączy Bałtyk z Adriatykiem - od polskich portów przez Czechy, Słowację, Austrię i Słowenię do Włoch. 

Natomiast drugi korytarz biegnie od Morza Północnego do krajów bałtyckich - z państw Beneluksu przez Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię do Finlandii. 

Piotr Stomma akcentował, że w Polsce, gdzie do dziś po gęstości sieci transportowej można dostrzec granice zaborów, bardzo jasno widać to, jak wielkie znaczenie ma infrastruktura dla rozwoju. 

Wiceminister przypomniał, że w obecnej perspektywie unijnego budżetu Polsce przyznano 21,5 mld euro na drogi i kolej, w tym na drogi 11,5 mld euro. Na kolej przypadło nieco ponad 10 mld euro - dwa razy więcej niż w poprzednim budżecie UE. 

Stomma zapewnił, że szlaki transgraniczne, m.in. drogi S3, S19, S61, S69, są dla ministerstwa priorytetem. Dodał, że resort wysoko ocenia także współpracę z sąsiadami ws. projektów transgranicznych. 

Zdaniem wiceministra, kraje Europy Centralnej dokonały w ostatnich latach znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej. Natomiast Polska ze swoją aktywnością ma pomysły, aby korygować sieć korytarzy TEN-T. 

Jak wskazał Stomma, MIB przygląda się możliwościom pozyskania z funduszy planu Junckera części finansowania szlaku S19 - Via Carpatia mogłaby wpisać się sieć korytarzy bazowych TEN-T. 

Do 2020 r. ma być wybudowana obwodnica Iłży
PKP PLK mają 11 ofert na kolejową obwodnicę GOP
Microsoft po raz pierwszy w Polsce zaprezentował swoje najnowsze urządzenie. Zobacz Surface Hub [WIDEO]
W dyskusji uczestniczyli: Tomáš Čoček, sekretarz stanu w czeskim resorcie transportu: Mirosław Chaberek, przewodniczący rady nadzorczej PKP; Marek Cywiński, dyrektor zarządzający Kapsch Telematic Services; Danijel Krakić, prezes HŽ Cargo; Piotr Stomma, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Paweł Wojciechowski, Europejski Koordynator Korytarza Transportowego Ren - Alpy. 

Skala europejska i polska 

W 2015 r. Komisja Europejska opublikowała analizę, w której oszacowała potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem dziewięciu głównych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na 700 mld euro do 2030 r. 

Z tej kwoty na Polskę przypada 20 mld euro. Przez nasz kraj przechodzą dwa główne korytarze TEN-T. Pierwszy łączy Bałtyk z Adriatykiem - od polskich portów przez Czechy, Słowację, Austrię i Słowenię do Włoch. 

Natomiast drugi korytarz biegnie od Morza Północnego do krajów bałtyckich - z państw Beneluksu przez Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię do Finlandii. 

Piotr Stomma akcentował, że w Polsce, gdzie do dziś po gęstości sieci transportowej można dostrzec granice zaborów, bardzo jasno widać to, jak wielkie znaczenie ma infrastruktura dla rozwoju. 

Wiceminister przypomniał, że w obecnej perspektywie unijnego budżetu Polsce przyznano 21,5 mld euro na drogi i kolej, w tym na drogi 11,5 mld euro. Na kolej przypadło nieco ponad 10 mld euro - dwa razy więcej niż w poprzednim budżecie UE. 

Stomma zapewnił, że szlaki transgraniczne, m.in. drogi S3, S19, S61, S69, są dla ministerstwa priorytetem. Dodał, że resort wysoko ocenia także współpracę z sąsiadami ws. projektów transgranicznych. 

Zdaniem wiceministra, kraje Europy Centralnej dokonały w ostatnich latach znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej. Natomiast Polska ze swoją aktywnością ma pomysły, aby korygować sieć korytarzy TEN-T. 

Jak wskazał Stomma, MIB przygląda się możliwościom pozyskania z funduszy planu Junckera części finansowania szlaku S19 - Via Carpatia mogłaby wpisać się sieć korytarzy bazowych TEN-T. 
Źródło: www.wnp.pl