KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.

Data wszczęcia postępowania: 2018-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów od km 301+821 do km 320+574 o długości 18,753 km (w tym: od km 311+037 do km 312+900 na terenie zabudowanym)” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.

Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m. in. z następujących
- opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych):
- opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych),
- opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne,
- opracowania środowiskowe,
- opracowania ekonomiczno-finansowe,
- opracowania techniczne, z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.27.2018.ut
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
pod numerem Id 95548
Termin składania ofert: 2019-02-04 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:


nieograniczony

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-324,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC