KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”

Data wszczęcia postępowania: 2018-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy nr 33
Przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.
„Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.
„Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.43.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 95578
Termin składania ofert: 2019-02-08 10:50:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:


nieograniczony
https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-704,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC