KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wkrótce remont mostu na drodze do granicy w Korbielowie

Jeszcze w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamierza wyremontować most nad rzeką Koszarawą w Żywcu, na którym obowiązuje ruch wahadłowy. To część drogi nr 945 od Żywca do granicy ze Słowacją w Korbielowie.
Trasa przez Korbielów i Słowację nieraz jest wybierana przez kierowców jako alternatywa dla zatłoczonej "zakopianki" - w drodze do Zakopanego i na Podhale. Już od ponad roku most nad Koszarawą w żywieckiej dzielnicy Sporysz - ze względu na wyeksploatowanie i obniżoną nośność konstrukcji - pozostaje tam wąskim gardłem dla płynności ruchu.
Początkowo na moście wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton. Po kilku dniach, na wniosek m.in. przedsiębiorców, zmieniono jednak organizację ruchu na wahadłowy z dopuszczeniem przejazdu bez ograniczeń tonażowych. 

Od tego czasu powstała już dokumentacja renowacji przeprawy, co wymagało m.in. wykonania szeregu badań konstrukcji. Jednocześnie w budżecie na 2017 r. sejmik województwa uwzględnił potrzebne środki. Dzięki temu ZDW w Katowicach mógł w środę poinformować o ogłoszeniu postępowania przetargowego na remont mostu. 

Remont, powinien potrwać do końca listopada tego roku, obejmie: roboty rozbiórkowe, skucie betonu podpór, frezowanie nawierzchni, montaż stalowych łuków rozpierających, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi i ułożenie nowej nawierzchni. W czasie prac przejazd ma być utrzymany, ale zmieniana będzie organizacja ruchu. 

Most na Koszarawie w Żywcu Sporyszu na razie zostanie wzmocniony, ale w perspektywie kolejnych lat trzeba go będzie zastąpić nowym. Zarządca drogowej infrastruktury podlegającej samorządowi województwa rozpocznie wkrótce przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu nowego obiektu. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach administruje 320 mostami i wiaduktami w sieci dróg wojewódzkich Śląskiego. Co roku kilka z nich jest zastępowanych nowymi obiektami. Obecnie 27 nowych obiektów jest już zaprojektowanych lub wkrótce takie dokumentacje będą gotowe. Kolejnych 15 obiektów oczekuje na swą kolej i będą doraźnie remontowane. 

W latach 2014-2016 ZDW w Katowicach wydał na bieżące remonty mostów, wiaduktów i przepustów tylko w powiecie żywieckim ponad 6,89 mln zł. Budowa nowego mostu na Sole i modernizacja układu drogowego w Żywcu pochłonęły ok. 40 mln zł.

Trasa przez Korbielów i Słowację nieraz jest wybierana przez kierowców jako alternatywa dla zatłoczonej "zakopianki" - w drodze do Zakopanego i na Podhale. Już od ponad roku most nad Koszarawą w żywieckiej dzielnicy Sporysz - ze względu na wyeksploatowanie i obniżoną nośność konstrukcji - pozostaje tam wąskim gardłem dla płynności ruchu.
Początkowo na moście wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton. Po kilku dniach, na wniosek m.in. przedsiębiorców, zmieniono jednak organizację ruchu na wahadłowy z dopuszczeniem przejazdu bez ograniczeń tonażowych. 

Od tego czasu powstała już dokumentacja renowacji przeprawy, co wymagało m.in. wykonania szeregu badań konstrukcji. Jednocześnie w budżecie na 2017 r. sejmik województwa uwzględnił potrzebne środki. Dzięki temu ZDW w Katowicach mógł w środę poinformować o ogłoszeniu postępowania przetargowego na remont mostu. 

Remont, powinien potrwać do końca listopada tego roku, obejmie: roboty rozbiórkowe, skucie betonu podpór, frezowanie nawierzchni, montaż stalowych łuków rozpierających, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi i ułożenie nowej nawierzchni. W czasie prac przejazd ma być utrzymany, ale zmieniana będzie organizacja ruchu. 

Most na Koszarawie w Żywcu Sporyszu na razie zostanie wzmocniony, ale w perspektywie kolejnych lat trzeba go będzie zastąpić nowym. Zarządca drogowej infrastruktury podlegającej samorządowi województwa rozpocznie wkrótce przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu nowego obiektu. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach administruje 320 mostami i wiaduktami w sieci dróg wojewódzkich Śląskiego. Co roku kilka z nich jest zastępowanych nowymi obiektami. Obecnie 27 nowych obiektów jest już zaprojektowanych lub wkrótce takie dokumentacje będą gotowe. Kolejnych 15 obiektów oczekuje na swą kolej i będą doraźnie remontowane. 

W latach 2014-2016 ZDW w Katowicach wydał na bieżące remonty mostów, wiaduktów i przepustów tylko w powiecie żywieckim ponad 6,89 mln zł. Budowa nowego mostu na Sole i modernizacja układu drogowego w Żywcu pochłonęły ok. 40 mln zł.
Źródło: www.wnp.pl