KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

W trzech kwartałach ZE PAK wydał na inwestycje 342,1 mln zł

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2015 roku nakłady inwestycyjne w grupie kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZEPAK) razem z komponentami remontowymi wyniosły 342,14 mln zł. Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie dotyczyły w największym stopniu segmentu wytwarzania energii.
Obecnie realizowane i planowane w grupie zadania inwestycyjne koncentrują się na czterech najistotniejszych obszarach.
Pierwszy z nich to kontynuacja końcowego etapu procesu modernizacji bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów I, obejmującego wykonanie zadań inwestycyjnych polegających m.in. na budowie instalacji obniżającej emisję NOX (w celu obniżenia emisji NOX do zakładanego poziomu 0,74 kg/MWh po 2015 roku) oraz decydujących o sprawności bloków (w tym systemów nawęglania oraz chłodzenia) w celu poprawy sprawności wytwarzania energii elektrycznej do zakładanego poziomu 37,5 proc. po 2015 roku, obniżenia emisji CO2 do zakładanego poziomu 1,05 Mg/MWh po 2015 roku. 

Obecnie realizowane i planowane w grupie zadania inwestycyjne koncentrują się na czterech najistotniejszych obszarach.
Pierwszy z nich to kontynuacja końcowego etapu procesu modernizacji bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów I, obejmującego wykonanie zadań inwestycyjnych polegających m.in. na budowie instalacji obniżającej emisję NOX (w celu obniżenia emisji NOX do zakładanego poziomu 0,74 kg/MWh po 2015 roku) oraz decydujących o sprawności bloków (w tym systemów nawęglania oraz chłodzenia) w celu poprawy sprawności wytwarzania energii elektrycznej do zakładanego poziomu 37,5 proc. po 2015 roku, obniżenia emisji CO2 do zakładanego poziomu 1,05 Mg/MWh po 2015 roku. 
Źródło: www.wnp.pl