KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

W Krakowie otwarto zmodernizowane Laboratorium Badań Chemicznych

Około 2,2 mln zł kosztował gruntowny remont Laboratorium Badań Chemicznych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Laboratorium uroczyście otwarto w poniedziałek.

Modernizację dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotą w wysokości ponad 1,6 mln zł. Remont trwał od grudnia 2016 r.

"Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział krakowski, jest jednym z najlepszych. Uruchomiliśmy Laboratorium Badań Chemicznych, które budzi zazdrość nawet wśród przedstawicieli wielkich, zagranicznych koncernów pod względem jakości aparatury i jakości krakowskich naukowców" - powiedział podczas uroczystości otwarcia Laboratorium wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 

W ramach remontu powstały nowoczesne i wielofunkcyjne pomieszczenia badawcze, zainstalowano specjalistyczne meble i infrastrukturę laboratoryjną oraz zaprojektowano i wykonano system profesjonalnej klimatyzacji i wentylacji. 

"Laboratorium zyskało nową jakość. Oznacza to lepsze warunki pracy, większą wydajność, lepsze wyniki badań" - powiedział Paweł Pichniarczyk, dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, do którego należy Laboratorium. 

Krakowskie Laboratorium działa od 50 lat, jego powierzchnia to ok. 300 m kw. Jednostka wykonuje badania właściwości chemicznych i fizycznych materiałów budowlanych, specjalizuje się wykonywaniu zaawansowanych analiz chemicznych cementów oraz składników cementu, tj. żużli, popiołów, kamieni wapiennych, łupków, pyłu krzemionko
 http:// wego i pucolan. Laboratorium prowadzi też badania chemiczne szkła. 


Laboratorium Badań Chemicznych znajduje się dokładnie w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych.

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/w-krakowie-otwarto-zmodernizowane-laboratorium-badan-chemicznych,301025_1_0_0.html