KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

W 2015 nie będzie dziury w inwestycjach PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe także w 2015 roku nadal będą jednym z największym inwestorów w kraju i z pewnością nie pojawi się dziura na rynku wykonawstwa budowlanego - deklaruje spółka.

- Rok 2015 przyniesie kolejny rekord wydatków spółki, a pewne spowolnienie może nastąpić w 2016 roku. Jest to naturalne po kumulacji robót finansowanych z perspektywy 2007-2013 - mówi Marcin Mochocki, pełnomocnik zarządu ds. strategii w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe.
Powód jest oczywisty. PLK nadal znajduje się w szczytowym okresie wykorzystywania środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013, do rozliczenia do końca 2015 roku. Skumulowana w latach 2014-2015 łączna kwota "przerobu" może sięgnąć 15-16 mld zł, z czego w tym roku niezagrożone wydaje się (na początku grudnia) wykonanie nakładów za ponad 7 mld zł. 

- O ile w przyszłym roku kolejny raz możemy pobić wartość zleceń, która być może sięgnie 10 mld zł, to po takiej kumulacji szczególnie pierwsze miesiące przyniosą spadek nowych przetargów budowlanych do realizacji głównie w latach 2015-2016 - stwierdza dyrektor. - Ale nie będzie to wcale mała pula i z pewnością przekroczy co najmniej 5 mld zł. 

Co jeszcze w tym roku? 

Od września PLK ogłosiła dwa przetargi. Jeden na rewitalizację linii kolejowej Katowice - Chorzów Batory (wartości około 50 mln zł) i na budowę łącznicy w Suchej Beskidzkiej. W fazie postępowania przetargowego jest oferta przebudowy układu torowego Warszawy Gdańskiej (o wartości ponad 80 mln zł) i budowy systemu sterowania ruchem między Wrocławiem a Poznaniem (za 300 mln zł).
Ponadto PLK zleca w publicznych przetargach dostawy strategicznych materiałów do utrzymania infrastruktury, tj. zamawia m.in. szyny, podkłady i rozjazdy. W trakcie realizacji jest też przetarg na system dynamicznej informacji pasażerskiej na głównych dworcach kolejowych. 

- Wkrótce ogłosimy kolejne postępowania na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektów współfinansowanych z nowej perspektywy UE 2014-2020 - dodaje Marcin Mochocki. - Już kilkanaście z takich postępowań jest na etapie podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. 

Inwestycje ze środków krajowych 

Na początku 2015 roku PLK planuje opublikować przetargi na prace modernizacyjne i odtworzeniowe kilku ważnych linii kolejowych, do realizacji w latach 2015-2016.

Źródło: www.wnp.pl