KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Umowa na inżyniera kontraktu A1 Pyrzowice - Częstochowa

Katowicki oddział GDDKiA podpisał jedną z dwóch umów na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru dla budowy autostrady A1 od węzła Pyrzowice do końca obwodnicy Częstochowy.

Przetarg na inżyniera kontraktu podzielono na dwa zadania, w których kryterium wyboru wykonawcy była najniższa cena. Termin obowiązywania umów będzie wynosił 60 miesięcy.
Źródło: www.wnp.pl