KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Trzy oferty w kolejnym przetargu na magistrali węglowej

PKP PLK otrzymały oferty od trzech wykonawców zainteresowanych wykonaniem prac związanych z rewitalizacją następnych fragmentów linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, czyli magistrali węglowej.

Zadanie obejmuje wykonanie robót z branży nawierzchniowej w torze nr 1 i 2 na szlaku Zaryń - Piotrków Kujawski i stacjach Lipie Góry, Chełmce, Piotrków Kujawski. Planowany termin realizacji to 30 listopada 2015 r.