KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Trasa Wrocław - Jelenia Góra pochłonęła 400 mln zł

PKP PLK wydały dotychczas ponad 400 mln zł na modernizację linii kolejowej pomiędzy Wrocławiem a Jelenią Górą. W 2016 r. kolejarze planują przeznaczyć na ten cel ponad 42 mln zł.
Jak podał zarządca infrastruktury, dzięki prowadzonym pracom podróż na tej trasie skróciła się do ok. dwóch godzin. Ponadto zmodernizowano stacje i przystanki, m.in. Wałbrzych Miasto, Wojanów, czy Smolec.
- Obecnie trwają prace na odcinku pomiędzy Marciszowem a Janowicami Wielkimi. Ich efektem będzie zwiększenie prędkości nawet o 50 km/h i poprawa bezpieczeństwa dzięki wymianie 12 rozjazdów. Nowy tor ułatwi przewóz ładunków, gdyż pozwoli na sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych (o nacisku 221 kN na oś) - podały PKP PLK.

Jak podał zarządca infrastruktury, dzięki prowadzonym pracom podróż na tej trasie skróciła się do ok. dwóch godzin. Ponadto zmodernizowano stacje i przystanki, m.in. Wałbrzych Miasto, Wojanów, czy Smolec.
- Obecnie trwają prace na odcinku pomiędzy Marciszowem a Janowicami Wielkimi. Ich efektem będzie zwiększenie prędkości nawet o 50 km/h i poprawa bezpieczeństwa dzięki wymianie 12 rozjazdów. Nowy tor ułatwi przewóz ładunków, gdyż pozwoli na sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych (o nacisku 221 kN na oś) - podały PKP PLK.
Źródło: www.wnp.pl