KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

STRABAG wybuduje S7 na odcinku Ostróda Południe - Olsztynek

STRABAG przyczyni się do powstania kolejnego odcinka strategicznej drogi ekspresowej w Polsce.Realizacja inwestycji poprawi jakość komunikacji z Elbląga do Warszawy.

22 kwietnia br. w olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, STRABAG Sp. z o.o. oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. podpisały dwa kontrakty na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 na linii Ostróda Południe - Rychnowo oraz Rychnowo - Olsztynek. Na wywiązanie się z realizacji inwestycji Wykonawca będzie miał 20 miesięcy, nie wliczając okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Inwestycja pochłonie ponad 687 mln zł brutto. 
Źródło: www.autostrady.elamed.pl