KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Stecol odrzucony. Intercor wybrany do budowy Zakopianki

GDDKiA - po nakazanej przez KIO ponownej ocenie ofert - wybrało spółkę Intercor na wykonawcę odcinka drogi krajowej 47 Rabka-Zdrój - Nowy Targ. Oferta chińskiej firmy Stecol, którą w połowie lipca wskazano jako najkorzystniejszą, została odrzucona z powodu niezgodności ze specyfikacją zamówienia.
Oferta firmy Intercor opiewa na 880 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 871 mln zł brutto. Stecol wycenił prace na 706 mln zł brutto.
Kryteria oceny ofert stanowiły: cena (60 proc.), właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9 proc.), równość podłużna nawierzchni (8 proc.), personel wykonawcy (6 proc.), termin realizacji kontraktu (12 proc.) oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego (5 proc.).
Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto): konsorcjum Toto Costruzioni, Cooperativa Muratori & Cementisti (891 mln zł - odrzucona), Porr (945 mln zł), Budimex (1,1 mld zł) oraz Mostostal Warszawa (1,48 mld zł - odrzucona). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali realizację zadania w ciągu 49 miesięcy.
Jak poinformował w piątek szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka, finansowanie tej inwestycji zostało zwiększone o 90 mln zł.
- Jest to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Podhala, ale i dla wypoczywających pod Tatrami. Czekamy obecnie na ewentualne odwołania, a we wrześniu chcemy podpisać umowę na wykonanie tego odcinka Zakopianki, która gwarantuje, że inwestycja zostanie zakończona w 2023 roku, natomiast prace mają rozpocząć się w 2020 r. - wyjaśnił Smółka.
Planowana inwestycja będzie realizowana w formule "projektuj i buduj". Przewiduje się budowę: 16,1 km dwujezdniowej drogi, czterech węzłów drogowych w Obidowej, Klikuszowej, Nowym Targu Zachód i Nowym Targu Południe oraz 22 obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów i estakad.
Ponadto, konieczne będzie wybudowanie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, kanalizacji i odwodnienia, ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt.
Zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ formalnie nie będzie drogą ekspresową, ale będzie w zasadzie spełniać jej parametry. Będzie to droga o ruchu przyspieszonym. Odcinek ten będzie kontynuacją istniejącej dwujezdniowej DK 47 i połączy się z nią w Rdzawce.
W momencie ogłoszenia przetargu GDDKiA szacowała, że inwestycja będzie - ze względu na trudny teren i konieczność wybudowania wielu obiektów inżynieryjnych - kosztować ok. 1 mld zł.
Obecnie droga krajowa 47 między Rdzawką a Nowym Targiem jest w każdym kierunku jednojezdniowa. To „wąskie gardło” dla kierowców zmierzających na Podhale.
Według pomiarów z 2015 r. średni ruch dobowy na tym odcinku Zakopianki sięga 18 tys. pojazdów, a w weekendy, ferie i wakacje znacząco wzrasta.
Prace przygotowawcze do tej inwestycji trwały w latach 2008-15 i zostały przerwane. W czerwcu ub.r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził aneksy do programów inwestycyjnych dla rozbudowy drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. Przetarg ogłoszono w listopadzie ub.r. Inwestycja ma ważną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.
Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków Zakopianki, stanowiącej górski fragment drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel.
Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.
https://budownictwo.wnp.pl/stecol-odrzucony-intercor-wybrany-do-budowy-zakopianki,329644_1_0_0.html