KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Śmieci zamiast dolomitu

Śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przerwali nielegalną działalność jednej ze spółek działającej w Sławkowie, gdzie z dzierżawionego terenu nielegalnie wydobywano dolomit. Na dzierżawionych działkach zaś, w wyrobiskach po kruszywie, zakopywano śmieci. Trwa postępowanie w tej sprawie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach ustalili, że w Sławkowie przy ul. Okradzionowskiej dochodzi do zanieczyszczania środowiska naturalnego. Na działkach dzierżawionych od jednej ze spółek kolejowych firma z Krakowa miała składować odpady. Policjanci stwierdzili jednak, że deponowane tam odpady nie są przez firmę poddawane żadnemu odzyskowi, lecz sukcesywnie zakopywane na dzierżawionych działkach. Dodatkowo z miejsc, w których je zakopywano, nielegalnie wydobywano dolomit.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl