KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Skanska najlepsza w przetargu dla PKP PLK

Oferta, którą złożyła Skanska, została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie prac dotyczących linii kolejowej nr 62 na odcinkach Tunel - Jaroszowiec Olkuski oraz Bukowno - Sławków.
W przypadku pierwszego odcinka zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla remontu trasy, a dla drugiego opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy.
Skanska wyceniła zadanie na 22,06 mln zł brutto wobec budżetu PKP PLK na poziomie 30,68 mln zł brutto. Termin realizacji zadania będzie wynosił 721 dni.

Zwycięzca przetargu został wybrany wg kryteriów ceny (95 proc.) i okresu gwarancji (5 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 120-miesięczny okres gwarancji za wyjątkiem Infra

Silesia (96 miesięcy). 

Drugi pod względem ceny był Porr Polska Construction (23,23 mln zł brutto - odrzucona), a trzecie konsorcjum Swietelsky Rail Polska, Swietelsky Baugesellschaft (23,30 mln zł brutto).

Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto): Trakcja PRKiI (24,19 mln zł), konsorcjum Track Tec Construction, Torkol (25,71 mln zł), konsorcjum OHL ZS, OHL ZS Polska (26,09 mln zł), PNiUIK w Krakowie (26,28 mln zł).

Ponadto wśród oferentów znalazły się: Transkol (26,32 mln zł - odrzucona), Strabag (27,48 mln zł), konsorcjum Dolkom, Tor z Mysłowic (27,66 mln zł - odrzucona), konsorcjum Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, Intop Warszawa (28,69 mln zł) oraz Infra Silesia (29,94 mln zł).

W przypadku pierwszego odcinka zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla remontu trasy, a dla drugiego opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy.
Skanska wyceniła zadanie na 22,06 mln zł brutto wobec budżetu PKP PLK na poziomie 30,68 mln zł brutto. Termin realizacji zadania będzie wynosił 721 dni.

Zwycięzca przetargu został wybrany wg kryteriów ceny (95 proc.) i okresu gwarancji (5 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 120-miesięczny okres gwarancji za wyjątkiem Infra

Silesia (96 miesięcy). 

Drugi pod względem ceny był Porr Polska Construction (23,23 mln zł brutto - odrzucona), a trzecie konsorcjum Swietelsky Rail Polska, Swietelsky Baugesellschaft (23,30 mln zł brutto).

Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto): Trakcja PRKiI (24,19 mln zł), konsorcjum Track Tec Construction, Torkol (25,71 mln zł), konsorcjum OHL ZS, OHL ZS Polska (26,09 mln zł), PNiUIK w Krakowie (26,28 mln zł).

Ponadto wśród oferentów znalazły się: Transkol (26,32 mln zł - odrzucona), Strabag (27,48 mln zł), konsorcjum Dolkom, Tor z Mysłowic (27,66 mln zł - odrzucona), konsorcjum Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, Intop Warszawa (28,69 mln zł) oraz Infra Silesia (29,94 mln zł).
Źródło: www.wnp.pl