KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Sejmowa Komisja Infrastruktury i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas wspólnego posiedzenia, przyjęły projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Podczas obrad komisji naniesiono jedynie poprawki o charakterze legislacyjnym.

Podczas dyskusji przedstawiciele opozycji zarzucali projektowi m.in, że pieniądze z funduszu dostaną tylko "zaprzyjaźnione" z rządem samorządy.

Projekt ustawy zakłada powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), którego budżet w latach 2019-2028 może sięgnąć 36 mld zł. Regulacje mają pozwolić na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację projektów dużych łączących gminy i powiaty. Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować jeden projekt kwotą maksymalnie 5 mln zł.

Projekt ustawy zakłada, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.

www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/sejmowe-komisje-przyjely-projekt-ustawy-o-funduszu-drog-samorzadowych,114655.html