KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rząd liczy na drogowe oszczędności

Oszczędności w przetargach, a także rozwiązania dotyczące optymalizacji kosztów budowy dróg - to dwa główne elementy, dzięki którym rząd zamierza w jak największym stopniu zrealizować plany zapisanie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
Według rządowych szacunków, na realizację PBDK, wycenionego wcześniej na 107 mld zł, realnie będzie potrzebna kwota nawet 198 mld zł.

Rafał Nowak, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w resorcie infrastruktury i budownictwa, wskazał, że MIB liczy na oszczędności w przetargach.

Ponadto istotne będzie poszukiwanie sposobu na obniżenie kosztów budowy dróg bez uszczerbku dla ich jakości. Przykład to katalog typowych obiektów mostowych, aby spełniały one funkcje praktyczne, a nie estetyczne. MIB rozpoczęło dialog ze środowiskami branżowymi w tej kwestii.

Nowak zaznaczył, że zgodnie z wolą ministra Andrzeja Adamczyka źródła oszczędności będą poszukiwane bez wskazywania i skreślania inwestycji zapisanych w PBDK, gdyż być może znajdą się możliwości, aby zrealizować cały zakres Programu.

Rafał Nowak, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w resorcie infrastruktury i budownictwa, wskazał, że MIB liczy na oszczędności w przetargach.

Ponadto istotne będzie poszukiwanie sposobu na obniżenie kosztów budowy dróg bez uszczerbku dla ich jakości. Przykład to katalog typowych obiektów mostowych, aby spełniały one funkcje praktyczne, a nie estetyczne. MIB rozpoczęło dialog ze środowiskami branżowymi w tej kwestii.
źródło: www.wnp.pl


Nowak zaznaczył, że zgodnie z wolą ministra Andrzeja Adamczyka źródła oszczędności będą poszukiwane bez wskazywania i skreślania inwestycji zapisanych w PBDK, gdyż być może znajdą się możliwości, aby zrealizować cały zakres Programu.