KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rynek kruszyw musi być elastyczny

Inwestycje infrastrukturalne z nowej puli dotacji unijnych na lata 2014-2020 to szansa na ożywienie w budownictwie i sektorach dostawców jak branża kruszyw, w której wciąż istnieje duża nadpodaż produkcji.
Budownictwo: wzrost jeszcze w tym roku


Rządowy Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" przewiduje dotacje na inwestycje o wartości 27,4 mld euro w latach 2014-2020. Jedną z osi programowych jest rozwój infrastruktury transportowej. Nowe inwestycje w ramach programu to szansa na ożywienie w branży budowlanej. Według prognoz firmy PMR jeszcze w tym roku rynek budowlany zanotuje wzrost wartości o 8%, według Coface będzie to 6,8%. Choć ogólny klimat koniunktury jest niestabilny – w czerwcowym raporcie GUS wskaźnik wyniósł -2, obecnie można już zaobserwować wzrost cen niektórych materiałów budowlanych. Według trendów cenowych grupy Polskich Składów Budowlanych w maju br. wzrosły ceny silikatów, suchej zabudowy, chemii budowlanej oraz materiałów ściennych ceramicznych.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl