KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozstrzygnięto przetarg na trasę Katowice - Zwardoń

PKP PLK dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu dotyczącym remontu linii kolejowej nr 139 z Katowic do Zwardonia.

Zadanie obejmuje wzmocnienie podtorza w torach nr 1 i 2 na wybranych fragmentach 34-kilometrowego odcinka trasy pomiędzy Tychami a Czechowicami-Dziedzicami. Prace mają zostać zrealizowane do 31 grudnia 2015 r.
Źródło: www.wnp.pl