KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozstrzygnięto przetarg na odcinek magistrali węglowej

PKP PLK dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na rewitalizację następnego odcinka linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, czyli magistrali węglowej.

Zadanie obejmuje blisko 10-kilometrowy odcinek toru nr 1 na szlaku Kozuby - Zduńska Wola - Karsznice, a prace mają zostać ukończone do 31 grudnia 2015 r.

Zadanie obejmuje blisko 10-kilometrowy odcinek toru nr 1 na szlaku Kozuby - Zduńska Wola - Karsznice, a prace mają zostać ukończone do 31 grudnia 2015 r.

Źródło: ww.wnp.pl