KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozporządzenie strzałowe wejdzie w życie 1 stycznia 2017

Długo oczekiwane rozporządzenie strzałowe, tj. rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Obecnie rozporządzenie oczekuje na promulgację w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić - według Rządowego Centrum Legislacji - nie później niż 21 grudnia 2016 r.

Razem z rozporządzeniem strzałowym wejdzie w życie również rozporządzenie ruchowe dla podziemnych zakładów górniczych.

Obecnie rozporządzenie oczekuje na promulgację w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić - według Rządowego Centrum Legislacji - nie później niż 21 grudnia 2016 r.

Razem z rozporządzeniem strzałowym wejdzie w życie również rozporządzenie ruchowe dla podziemnych zakładów górniczych.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl