KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przygotowano koncepcję przebudowy drogi nr 728 przez Łupuszno

Gotowa jest dokumentacja niezbędna do przygotowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728, łączącej północno-zachodnią część Świętokrzyskiego z Mazowszem. Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia, zakładający budowę obwodnic Łopuszna i Czałczyna, to 144 mln zł.
W środę, kompletna dokumentacja dotycząca inwestycji, której opracowanie sfinansowały władze gmin Radoszyce i Łopuszno, trafiła do przedstawicieli samorządu województwa i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ŚZDW). Chodzi o koncepcję rozbudowy trasy, decyzję środowiskową, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności. Koszt opracowania dokumentacji to ponad 560 tys. zł.
Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy przebudowy ok. 20-km odcinka drogi nr 728 w obecnym jej śladzie, od jej skrzyżowania z droga krajową nr 74 Kielce-Piotrków Trybunalski przez Radoszyce do Łopuszna. Zakłada m.in. budowę obwodnicy miejscowości Czałczyn, ronda w Radoszycach i parkingu w pobliżu cmentarza oraz budowę chodników. Przy trasie na całym jej odcinku powstanie ścieżka rowerowa (w niektórych miejscach już jest ścieżka wybudowana w ramach projektu Green Velo). 

"Przymierzamy się, by na przełomie lutego i marca rozpocząć prace związane z ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji, w systemie +zaprojektuj i zbuduj+. Prace rozpoczną się najwcześniej wiosną 2018 r. i potrwają 18-20 miesięcy" - poinformował dyrektor ŚZDW Damian Urbanowski. 

Koszt tej części przedsięwzięcia, które będzie współfinansowane z funduszy unijnych, to ok. 45 mln zł. Kosztorys inwestorski całego przedsięwzięcia, zakładający budowę obwodnic Łopuszna i Czałczyna, to 144 mln zł - wynika z danych ŚZDW. 

W drugim etapie planowana jest budowa południowo-zachodniej obwodnicy Łopuszna. 

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka zauważył, że obwodnice pozwolą wyprowadzić z miejscowości natężony ruch ciężarówek. 

Wójt Radoszyc Michał Pękala podkreślił, że mieszkańcy czekali na te inwestycje kilkanaście lat. "Zrobiliśmy szereg spotkań z mieszkańcami, by zadanie dobrze przygotować na etapie koncepcyjnym. Wiemy, że jeśli tu dobrze się przygotujemy, to później będzie dużo łatwiej realizować zadanie. Ten szlak to poprawienie jakości i bezpieczeństwa" - dodał samorządowiec. 

Droga wojewódzka nr 728, która na południe od Łopuszna prowadzi do Jędrzejowa, jest ważnym elementem komunikacyjnym osi północ-południe w woj. świętokrzyskim. Stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej S7 Warszawa-Kraków.

W środę, kompletna dokumentacja dotycząca inwestycji, której opracowanie sfinansowały władze gmin Radoszyce i Łopuszno, trafiła do przedstawicieli samorządu województwa i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ŚZDW). Chodzi o koncepcję rozbudowy trasy, decyzję środowiskową, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności. Koszt opracowania dokumentacji to ponad 560 tys. zł.
Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy przebudowy ok. 20-km odcinka drogi nr 728 w obecnym jej śladzie, od jej skrzyżowania z droga krajową nr 74 Kielce-Piotrków Trybunalski przez Radoszyce do Łopuszna. Zakłada m.in. budowę obwodnicy miejscowości Czałczyn, ronda w Radoszycach i parkingu w pobliżu cmentarza oraz budowę chodników. Przy trasie na całym jej odcinku powstanie ścieżka rowerowa (w niektórych miejscach już jest ścieżka wybudowana w ramach projektu Green Velo). 

"Przymierzamy się, by na przełomie lutego i marca rozpocząć prace związane z ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji, w systemie +zaprojektuj i zbuduj+. Prace rozpoczną się najwcześniej wiosną 2018 r. i potrwają 18-20 miesięcy" - poinformował dyrektor ŚZDW Damian Urbanowski. 

Koszt tej części przedsięwzięcia, które będzie współfinansowane z funduszy unijnych, to ok. 45 mln zł. Kosztorys inwestorski całego przedsięwzięcia, zakładający budowę obwodnic Łopuszna i Czałczyna, to 144 mln zł - wynika z danych ŚZDW. 

W drugim etapie planowana jest budowa południowo-zachodniej obwodnicy Łopuszna. 

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka zauważył, że obwodnice pozwolą wyprowadzić z miejscowości natężony ruch ciężarówek. 

Wójt Radoszyc Michał Pękala podkreślił, że mieszkańcy czekali na te inwestycje kilkanaście lat. "Zrobiliśmy szereg spotkań z mieszkańcami, by zadanie dobrze przygotować na etapie koncepcyjnym. Wiemy, że jeśli tu dobrze się przygotujemy, to później będzie dużo łatwiej realizować zadanie. Ten szlak to poprawienie jakości i bezpieczeństwa" - dodał samorządowiec. 

Droga wojewódzka nr 728, która na południe od Łopuszna prowadzi do Jędrzejowa, jest ważnym elementem komunikacyjnym osi północ-południe w woj. świętokrzyskim. Stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej S7 Warszawa-Kraków.
Źródło: www.wnp.pl