KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetargi i inwestycje w branży drogowo-mostowej - I kwartał 2015 r.

3 248 rozstrzygniętych przetargów, 39 dotacji z UE oraz 259 ogłoszeń o planowanych inwestycjach – tak przedstawia się branża drogowo-mostowa w I kwartale 2015 roku.

W całym kraju w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku dokonano łącznie 3 248 rozstrzygnięć postępowań przetargowych, których przedmiotem w całości bądź w części były prace drogowo-mostowe. Ich wartość łączna opiewała na 7 307 797 245 zł.
Źródło: www.autostrady.elamed.pl