KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie - Polska . Temat: Dostawa rolek eliptycznych przesiewacza walcowego

Opis:
Dostawa rolek eliptycznych przesiewacza walcowego typu RSF 2460
Opis zapytania TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zakupów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rolek eliptycznych przesiewacza walcowego typu RSF 2460.
Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W zakładce dokumenty znajduje się:
- Podręcznik oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Miejsce i termin składania:
Data wszczęcia postępowania 13-07-2015 13:55
Termin składania ofert 31-07-2015 10:00
https://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=13110
Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
Termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy