KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Przedmiot:
Zakupu przesiewaczy laboratoryjnych

Organizator:

KGHM Polska Miedź S.A

Adres:

ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów

Województwo / powiat:
dolnośląskie, powiat głogowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

tel.: 76 74 78 200

E-mail:
Jaroslaw.Lewandowski@kghm.com

Strona WWW:

https://www.swz.kghm.pl


Opis:
Zakupu przesiewaczy laboratoryjnych Retsch typ AS 200
Opis postępowania Zakupu 2 szt. przesiewaczy laboratoryjnych Retsch typ AS 200 Basic o poniższych parametrach technicznych, wyposażeniu i wymaganiach :
- przesiewacz laboratoryjny przystosowany do pracy z zestawem sit testowych okrągłych o wymiarach 200 x 50 mm
- system mocowania sit: ,,comfort" (zatrzaskowy)
- zakres pomiarowy: 20 um - 25 mm
- regulacja amplitudy: 0 - 3 mm
- regulacja czasu: 1 - 60 min
- zasilanie: 230 V~, 50 Hz
Wraz z dostawą urządzenia Sprzedawca dostarczy do Kupującego następujące dokumenty:
- Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim
- niezbędne atesty i świadectwa jakości,
- deklarację zgodności WE
- znak CE
- kartę gwarancyjną
- Dostawa bez części zamiennych
- Bez przeglądów gwarancyjnych
Dostawa do magazynu HM Głogów
Grupa asortymentowa M0717 - Pompy do cieczy
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia procedury 2016-03-22 07:00
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-03-30 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-03-30 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=325879

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji polski
Warunki udziału w postępowaniu Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy w terminie do 6 tygodni od daty zamówienia
Postanowienia umowy/ zlecenia Gwarancja 36 miesięcy
W okresie gwarancji nieodpłatne usunięcie wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni a w przypadku wymiany towaru na nowy nie dłużej niż 4 tygodnie.
Oferta winna zawierać:
- szczegółowy opis techniczny, karty katalogowe, parametry techniczne, wyposażenie,
- szczegółowe warunki gwarancji
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:

KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Jarosław
Nazwisko: Lewandowski
Ulica: ul. Żukowicka 1
Miejscowość: Głogów
Kod pocztowy: 67-200
Email: Jaroslaw.Lewandowski@kghm.com
Telefon: tel. 76 74 78 200