KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Dostawa dwóch fabrycznie nowych belek nośnych napędów bezwładnościowych przesiewaczy wibracyjnych WP-2 wraz z śrubami mocującymi

Opis:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych belek nośnych napędów bezwładnościowych przesiewaczy wibracyjnych WP-2 wraz z śrubami mocującymi dla potrzeb ZG Sobieski
Opis zapytania Świadectwa jakości,atesty materiałowe, okres gwarancji 12 miesięcy, forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 21 dni od otrzymania zamówienia

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 28-05-2015 10:38
Termin składania ofert 02-06-2015 11:00
https://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11182