KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska, Zakup okładzin kruszących do kruszarki

Zakup okładzin kruszących do kruszarki HP3 III st
Opis postępowania Złożenie oferty na dostawę:
Okładzina krusząca do kruszarki stożkowej stopnia III, zgodna z numerami katalogowymi producenta kruszarki, z minimalną zawartością manganu na poziomie 18%, przystosowana do kruszenia żużla pomiedziowego:
- Okładzina misy- 1 szt.
- Okładzina stożka -1 szt.
Jako minimalną trwałość okładzin kruszących do kruszarki stożkowej Metso Minerals HP3, rozumie się czas nie mniejszy niż 150 godzin aktywnej pracy kruszarki.
-Termin realizacji do 14 dni od daty otrzymania zamówienia,
- Termin płatności- 30 dni od daty otrzymania faktury
-Cena zwiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy,
- Miejsce dostawy:
KGHM Metraco S.A.
Oddział? Produkcji Kruszyw
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
woj. dolnośląskie
Grupa asortymentowa N0405 - CZĘŚCI ZAMIENNE I PODZESPOŁY - Części do urządzeń górniczych - Części kruszarek -
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia etapu postępowania 2015-06-15 09:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
Data i godzina zakończenia etapu postępowania 2015-06-18 13:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
Termin zadawnia pytań 2015-06-17 15:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=303562

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Dostępne waluty
Waluta oferty
PLN
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. Dysponowanie potencjałem na realizację przedmiotu postępowania.
2. Termin dostawy do 14 dni od otrzymania zamówienia.
3. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.W przypadku wygrania postępowania dostarczenie dokumentów rejestracyjnych
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Termin realizacji do 14 dni od otrzymania podpisanego zamówienia od Zamawiającego.
2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.(wraz z kosztami dostawy)
3. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.