KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Zestaw naprawczy kruszarki

Opis:
Dostawa-230: Zestaw naprawczy kruszarki EXCEN CRUSHER
MODEL 840
Opis Dostawa-230: Zestaw naprawczy kruszarki EXCEN CRUSHER
MODEL 840wg. załączonej Specyfikacji Technicznej.Przedmiot
dostawy należy dostarczyć na warunkach DAP Incoterms 2010:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA -
Magazyn Techniczny ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Płatność:Przelew 30 dni (dla wartości do 100 tys. netto) lub 60 dni
(dla wartości powyżej 100 tys. netto) od daty otrzymania faktury.
Opakowania bezzwrotne. Obowiązują Ogólne Warunki
Zamówień/Ogólne Warunki Umowne: https://edf.eb2b.com.pl w
zakładce ,,REGULACJE i PROCEDURY" Kontakt w sprawach
technicznych i wizji lokalnej przedmiotu zamówienia:
Jaroslaw.Basak@edf.pl T +48 71 323 8217 M +48 661 115 381


Miejsce i termin składania:
Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2015-10-20 09:00 2015-10-26 09:00