KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Zakup okładzin kruszących do kruszarki szczękowej C105

Organizator:
KGHM Polska Miedź S.A

Adres:

ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice

Województwo / powiat:

dolnośląskie, powiat polkowicki

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

76/ 724-81-04

E-mail:

m.swieton@mercus.com.pl

Strona WWW:

https://www.swz.kghm.pl

Opis:

Zakup okładzin kruszących do kruszarki szczękowej C105
Opis postępowania Zakup okładzin kruszących do kruszarki szczękowej C105
Grupa asortymentowa N0203 - Części do kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-08-31 12:30
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-08-29 12:30
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=337102

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Przy składaniu oferty elektronicznej wymagane jest załączenie skanu oferty cenowej zawierającej następujące informacje:
-cena loco zamawiający, -termin i forma płatności
-dokładne gatunki stali
- termin realizacji zamówienia po jego otrzymaniu - preferowany wrzesień 2016
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o wskazanie towarów objętych załącznikiem nr 11 i 13 do zmiany Ustawy o podatku VAT oraz oznaczenie towarów wg PKWiU pod rygorem odrzucenia oferty. o W przypadku oferty na towary zawarte w załączniku nr 13 Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami ( aktualne przez okres 3 m-cy) bądź przedłożyć informację o złożeniu kaucji gwarancyjnej pod rygorem odrzucenia oferty Miejsce dostawy: HM Głogów.
W postępowaniu dopuszcza się uczestnictwo wyłącznie podmiotów zarejestrowanych jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Do oferty prosimy dołączyć zaświadczenie z US o czynnym podatniku VAT bądź podpisać oświadczenie umieszczone w załączniku
UWAGA: BRAK DOŁĄCZONEGO SCANU OFERTY Z WYMAGANIAMI OPISANYMI POWYŻEJ SKUTKOWAĆ BĘDZIE ODRZUCENIEM OFERTY
Postanowienia umowy/ zlecenia Brak/ realizacja zamówienia w oparciu o warunki zakupu zawarte na str. WWW.mercus.com.pl umowy
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
OSWIADCZENIE PODATNIKA VAT.doc
WARUNKI_ZAKUPU_dla_zamówień_MERC.2015.pdf