KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: zakup okładzin kruszących do kruszarki HP3

Organizator:
KGHM Polska Miedź S.A

Adres:
ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice

Województwo / powiat:
dolnośląskie, powiat polkowicki

Państwo:
Polska

Telefon / fax:
724-81-04

E-mail:
m.swieton@mercus.com.pl

Strona WWW:
https://www.swz.kghm.pl

Opis:

zakup okładzin kruszących do kruszarki HP3
Opis postępowania Zakup okładzin kruszących do kruszarki stożkowej HP3 na III stopień kruszenia
Grupa asortymentowa N0203 - Części do kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-06-22 08:40
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-06-20 15:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=332281

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Przy składaniu oferty elektronicznej wymagane jest załączenie skanu oferty cenowej zawierającej następujące informacje: -cena loco zamawiający, -termin i forma płatności -dokładne gatunki stali -termin realizacji zamówienia po jego otrzymaniu - preferowany: lipiec 2016
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o wskazanie towarów objętych załącznikiem nr 11 i 13 do zmiany Ustawy o podatku VAT oraz oznaczenie towarów wg PKWiU pod rygorem odrzucenia oferty. o W przypadku oferty na towary zawarte w załączniku nr 13 Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami ( aktualne przez okres 3 m-cy) bądź przedłożyć informację o złożeniu kaucji gwarancyjnej pod rygorem odrzucenia oferty Miejsce dostawy: HM Głogów.
W postępowaniu dopuszcza się uczestnictwo wyłącznie podmiotów zarejestrowanych jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Do oferty prosimy dołączyć zaświadczenie z US o czynnym podatniku VAT
UWAGA: BRAK DOŁĄCZONEGO SCANU OFERTY Z WYMAGANIAMI OPISANYMI POWYŻEJ SKUTKOWAĆ BĘDZIE ODRZUCENIEM OFERTY
Postanowienia umowy/ zlecenia Brak/ realizacja zamówienia w oparciu o warunki zakupu zawarte na str. WWW.mercus.com.pl umowy
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:

KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Świętoń
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: m.swieton@mercus.com.pl
Telefon: 724-81-04

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

MERCUS/H4/16/26131

Źródło:

Internet i własne

powrót do menu ↑

 

Kujawsko-Pomorskie (1):

 

ID: 12137489

TYLKO U NAS

otwórz     drukuj     treść oryginalna    analizuj     mapa     schowek

Data dodania:

2016-06-17

Kategoria:

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Przedmiot:

Sprzęt laboratoryjny - przesiewacz

Organizator:

CIECH Soda Polska S.A.

Adres:

Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

Województwo / powiat:

kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski

Państwo:

Polska

E-mail:

katarzyna.krajewska@ciechgroup.com

Strona WWW:

https://platforma.logintrade.net

Opis:

2016_CSP_0751 Sprzęt laboratoryjny - przesiewacz.
Treść zmian (aktualizacja):
Proszę o przesłanie kart katalogowych przesiewaczy jakimi Państwo dysponujecie.
Przesiewacz wykorzystywany będzie do przesiewania kamienia wapiennego oraz koksu.
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
niniejszym zapraszam do złożenia oferty na przesiewacz.
W załączeniu zaproszenie do składania ofert wraz z warunkami przystąpienia do postępowania oraz specyfikacje sprzętu.
W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Katarzyna Krajewska
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Przesiewacze 5 szt.

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
17- 06- 2016 08: 49
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
22- 06- 2016 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
21- 06- 2016 13: 00

Uwagi:

Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Krajewska
tel:
e-mail: katarzyna.krajewska@ciechgroup.com