KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KRUSZARKI 40.80

Opis:
ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KRUSZARKI 40.80
Opis postępowania Do postępowania zostaną dopuszczone tylko te firmy, które posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w produkowaniu niniejszego typu asortymentu.
Grupa asortymentowa M0203 - Kruszarki
M0302 - Kruszarki
M0405 - Kruszarki
Czy umowa ramowa? Nie