KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Zakup części do kruszarki C106

Opis:

Zakup części do kruszarki C106
Opis postępowania Dostawa części do kruszarki szczękowej C106:
1. Klin mocujacy - 4szt.
2. klin blokujacy - 4szt.
Grupa asortymentowa N0405 - Części kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia etapu postępowania 2015-11-20 13:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
Data i godzina zakończenia etapu postępowania 2015-11-24 12:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
Termin zadawnia pytań 2015-11-24 12:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=316050

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Dostępne waluty Waluta oferty
PLN
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. Dysponowanie potencjałem na realizację przedmiotu postępowania zgodnym z nr katalogowym.
2. Termin realizacji do 10 dni od daty otrzymania zamówienia
3. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT
4. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (w tym transport)
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Termin realizacji do 10 dni od daty otrzymania zamówienia.
2. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
3. Miejsce dostawy:
Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw
ul. Zukowicka 1
67-200 Głogów
Załączniki dla Oferentów BRAK PLIKU