KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: wynajem maszyn.

Zapytanie ofertowe: wynajem maszyn do pracy na kopalni kruszywa: koparki; młot; ładowarka czołowa na terenie województwa świętokrzyskiego (ID 32475)

Koparka wykorzystana będzię do pracy w kopalni przy załadunku urobku
Młot wykorzystana będzię do pracy w kopalni do rozbijania nadgabarytów
Ładowarka wykorzystana będzię do pracy w kopalni do załadunku kruszywa z zamontowaną wagą

Lokalizacje kopalń:
Kopalnia Jaźwica - 26-060 Chęciny, ul. Sitkówka 2

Kopalnia Laskowa - 26-085 Miedziana Góra

Kopalnia Winna - 26-025 Łagów

Wykaz maszyn uszczególniony:

1. Koparka podsiębierna o masie 40-50 ton, praca z łyżką skalną (do załadunku odstrzelonego urobku na samochody technologiczne, mobilne kruszarki) lub z młotem hydraulicznym (do rozbijania brył nadgabarytowych) - szt. 2;

2. Koparka podsiębierna o masie 60-70 ton, z łyżką skalną do załadunku urobku na samochody technologiczne - szt. 1;

3. Ładowarka kołowa z łyżką o pojemności 4-5 m3 oraz wagą do załadunku kruszyw na samochody odbiorców - szt. 1.