KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: regeneracja czopa wału kruszarki.

Opis:
Postępowanie nr 467/IZB/15 Regeneracja czopa wału kruszarki typu KWK-100U
Treść zapytania:
Lubelski Węgiel ,,BOGDANKA" S.A. zaprasza do złożenia oferty na poniższy asortyment. Po zebraniu ofert poprosimy o udział w procedurze negocjacyjnej organizowanej w formie elektronicznej.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest regeneracja czopa wału kruszarki typu KWK-100U, wymiar czopu - średnica 180 mm, długość 345 mm, regenerację należy wykonać poprzez napawanie właściwego materiału (wymiar powyższego czopa przed napawaniem wynosi fi 179,4 mm) i przetoczenie na wymiar zgodnie z załączonym rysunkiem, oraz wykonanie w zregenerowanym powyższym czopie wpustu o wymiarach 40mm x 300mm.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Regeneracja czopa wału kruszarki typu KWK-100U 1 komplet


Miejsce i termin składania:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 07- 2015 14: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
17- 07- 2015 12: 00