KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Przywrócenie sprawności technicznej głowicy kruszarki HP3

Organizator:
KGHM Polska Miedź S.A

Adres:

ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica

Województwo / powiat:
dolnośląskie, powiat Legnica

Państwo:
Polska

Telefon / fax:
76 / 74 77 010 wew. 25

E-mail:
Krzysztof.Hadrys@metraco.pl

Strona WWW:
https://www.swz.kghm.pl

Opis:

Przywrócenie sprawności technicznej głowicy kruszarki HP3
Opis postępowania Przygotowanie technologii oraz przeprowadzenie regeneracji głowicy kruszarki HP3. Zakres obejmuje wszystkie czynności niezbędne do przywrócenia pełnej sprawności technicznej.
Grupa asortymentowa N0302 - Części do kruszarek
N0405 - Części kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina publikacji ogłoszenia 2016-05-24 12:00
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-05-30 11:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-05-30 11:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=330491

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Dysponowanie potencjałem pozwalającym na realizację przedmiotu postępowania, Na wniosek zamawiającego Oferent przedstawi posiadane referencje, bądź potwierdzenie wykonanych prac w zakresie zbliżonym do zakresu odtworzenia.
- W ramach oferty wstępnej poza ceną oferent przedstawi propozycję zastosowanej technologii regeneracji.
- Przed złożeniem oferty ostatecznej możliwe jest wykonanie wizji lokalnej,
- Po przeprowadzonej regeneracji głowica będzie przygotowana do przeprowadzenia montażu w kruszarce.
Postanowienia umowy/ zlecenia Miejsce odbioru przedmiotu regeneracji oraz miejsce dostawy po wykonanej regeneracji:
Metraco S.A.
Oddział Produkcji Kruszyw
Teren Huty Miedzi Głogów
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
- Termin płatności:60 dni od daty podpisania pozytywnego protokołu wykonanej usługi,
- Wystawienie protokołu dopuszczającego maszynę do eksploatacji po wykonanej usłudze.
- Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (odbiór, identyfikacja i wykonanie remontu, dostawa po przeprowadzonym remoncie)
- montaż zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dostawy, przy montażu dopuszcza się możliwość nieodpłatnego uczestniczenia przedstawicieli wykonawcy.
- w ramach uzyskania parametrów odtworzenia Zamawiający umożliwia przekazanie przekazanie kompletu okładzin kruszących celem ustalenia kluczowych punktów odniesienia.
- Udzielenie 12 m-cy gwarancji lub 3000 mth (w zależności co pierwsze minie),
- Zamawiający zastrzega możliwość obciążenia wykonawcy kosztami demontażu i montażu w maszynie w przypadku niepoprawnie przeprowadzonego remontu oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy w trakcie gwarancji, która wynika z zakresu niniejszego postępowania.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:

KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Krzysztof
Nazwisko: Hadryś
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: Krzysztof.Hadrys@metraco.pl
Telefon: 76 / 74 77 010 wew. 25

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

METRACO/OPK/16/25299