KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Profil mocowania podkładu

Opis:
Profil mocowania podkładu ( Dostawa do Koksowni DĘBIEŃSKO )
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty handlowej na n/w materiały:  Wymagana oferta na wszystkie pozycje. Nie interesują nas zaminniki
Forma płatności: przelew 90 dni od daty wystawienia faktury
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Profil mocowania podkładu z uchwytami L=1080 /1800x5250 do przesiewacza SG2P 5 szt.
2. Amortyzatory sprężynowe typ V-S-1273 fi 22 20 szt.
3. Profil mocowania podkładu z uchwytami L=1020 / 1800x5250 do przesiewacza SG2P 10 szt.
4. Profil mocowania podkładu z uchwytami L=1000 / 1800x5250 do przesiewacza SG2P 15 szt.

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
10- 02- 2016 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
11- 02- 2016 14: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
11- 02- 2016 14: 00

Wymagania:

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Dostawa z Deklaracjami Zgodności i Świadectwami Jakości

Uwagi:

Kryteria oceny oferty
Cena - 98%
Termin dostawy - 1%
Termin płatności - 1%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.