KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Profil gumowy EPDM do sit

Opis:
Profil gumowy EPDM do sit
Opis zapytania Świadectwo jakości,okres gwarancji 12 miesięcy, forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 14 dni od otrzymania zamówienia
Kategoria zakupowa 3.38. Części do przesiewaczy i separatorów

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 30-11-2015 09:07
Termin składania ofert 02-12-2015 08:00
https://swoz.tauron-pe.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=20716