KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Profil gumowy do przesiewaczy górniczych

Organizator:
TAURON Wydobycie S.A

Adres:

ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno

Województwo / powiat:
śląskie, powiat Jaworzno

Państwo:
Polska

Telefon / fax:

32 618 5120

E-mail:
janusz.makowski@tauron-wydobycie.pl

Strona WWW:
https://swoz.tauron.pl

Opis:

Profil gumowy U 13/17 do przesiewaczy górniczych
Opis zapytania Świadectwo jakości, okres gwarancji 12 miesięcy, forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 21 dni od otrzymania zamówienia
Kategoria zakupowa 3.38. Części do przesiewaczy i separatorów

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 09-05-2016 08:30
Termin składania ofert 11-05-2016 09:30
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=28440

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wydobycie - ZG Janina
Termin wykonania zamówienia 2016-05-31

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:

TAURON Wydobycie S.A
Imię: Janusz
Nazwisko: Makowski
Ulica: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-600
Email: janusz.makowski@tauron-wydobycie.pl
Telefon: 32 618 5120