KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Podzespoły do przenośnika kruszarki szczękowej

Opis:
Opis postępowania Wykonanie podzespołów do przenośnika kruszarki szczękowej C105:
1. WAŁEK PRZEŁOŻENIA NAPĘDU PRZENOŚNIKA BOCZNEGO -1 szt. (załącznik 1)
2. WAŁEK PRZEŁOŻENIA NAPĘDU PRZENOŚNIKA GŁÓWNEGO -1 szt. (załącznik 2)
3. FLANSZA OSADCZA BĘBNA NAPĘDOWEGO PRZENOŚNIKA GŁÓWNEGO- 1 szt. (załącznik 3)
4. FLANSZA OSADCZA BĘBNA NAPĘDOWEGO PRZENOŚNIKA BOCZNEGO- 1 szt. (załącznik4)
4. WAŁEK PRZEŁOŻENIA NAPĘDU ELEKTROWIBRATORA - 1szt. (załącznik 5)
wykonanych wg Załączników dołączonych do postępowania.
Grupa asortymentowa B0203 - Usługi techniczne G05 - Wyroby z metali pospolitych, pozostałe
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:
Data i godzina rozpoczęcia procedury 2016-01-25 11:00
Data i godzina zakończenia procedury 2016-01-28 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-01-28 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=321001

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji do 10 dni od daty otrzymania zamówienia.
3. Miejsce dostawy: Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw , ul.Żukowicka 1, 67-200 Głogów

Numer dokumentu:
METRACO/OPK/16/21117