KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Panewki do kruszarki

Opis:

Panewki do kruszarki KWK 100
Opis zapytania Świadectwo jakości,okres gwarancji 12 miesięcy, forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 21 dni od otrzymania zamówienia
Kategoria zakupowa 3.9. Kruszarki węgla

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 25-02-2016 10:07
Termin składania ofert 02-03-2016 09:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=24978

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wydobycie - ZG Janina
Termin wykonania zamówienia 2016-03-25

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.