KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: panewka do kruszarki.

Opis:
Panewka do kruszarki KWK 100 nr G17.003-06.006/1
Opis zapytania Świadectwo jakości, okres gwarancji 12 miesięcy, forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 14 dni od otrzymania zamówienia

Miejsce i termin składania:
Data wszczęcia postępowania 01-07-2015 07:28
Termin składania ofert 03-07-2015 09:00
https://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=12478