KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Elementy przesiewacza

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
29- 10- 2015 09: 30
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
03- 11- 2015 11: 00