KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dysze języczkowe zraszacza węgla

Data wszczęcia postępowania 07-12-2015 08:02
Termin składania ofert 09-12-2015 09:30
https://swoz.tauron-pe.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=21076

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wydobycie - ZG Sobieski
Termin wykonania zamówienia 2015-12-30

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:

TAURON Wydobycie S.A
Imię: Janusz
Nazwisko: Makowski
Ulica: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-600
Email: janusz.makowski@tauron-wydobycie.pl
Telefon: 32 618 5120