KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Drut sprężynowy

Opis:
Drut sprężynowy
Opis zapytania warunki płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury, dostawa na koszt dostawcy,zgodnie z PN, deklaracja zgodności, atest hutniczy, gwarancja
Kategoria zakupowa 3.38. Części do przesiewaczy i separatorów

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 11-12-2015 09:44
Termin składania ofert 15-12-2015 08:20
https://swoz.tauron-pe.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=21394

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wydobycie
Termin wykonania zamówienia 2015-12-31

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.