KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dostawa - T -35-Wibroizolatory

Opis:
Dostawa - T -35-Wibroizolatory
Opis postępowania 1.WIBROIZOLATOR R-200 TALERZOWY -20 szt.
2.WIBROIZOLATOR P-200 PODSTAWKA -6szt.
3.WIBROIZOLATOR P-200W PODSTAWKA -6szt.
Oferta powinna zawierać:
- termin ważności oferty (minimum 30 dni),
- cenę (netto)- proszę o wliczenie w cenę materiałów wszelkich kosztów dodatkowych np. transport ,atesty itp.
- wymagania płatności: przelew 60 dni od dnia wpływu faktury*,
- termin realizacji od daty otrzymania zamówienia ( żądany termin dostawy 2016-03-03 )
- warunki gwarancji,-
- Wraz z towarem dostarczyć: atesty, świadectwa jakości, deklaracja zgodności.
* 60-dniowy termin płatności, liczonego od daty wpływu faktury wynika z zobowiązującej nas
Ofertę proszę wkleić jako załącznik ( oferta bez załącznika nie będzie brana pod uwagę)
Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Grupa asortymentowa N0204 - Części do przesiewaczy wibracyjnych
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia procedury 2016-02-26 14:30
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-03-01 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-03-01 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=324030

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji polski
Warunki udziału w postępowaniu Dostawa w całości
Postanowienia umowy/ zlecenia ZAP003244/16
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:

KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Roman
Nazwisko: Kusznierz
Ulica: Kopalniana 7
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: roman.kusznierz@kghmzanam.com
Telefon: 76 7469 774

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

KGHMZANAM/ZD/16/22439

Źródło:

Internet i własne

powrót do menu ↑

 

Śląskie (3):

 

ID: 11668634

otwórz     drukuj     treść oryginalna    analizuj     mapa     schowek

Data dodania:

2016-02-26

Kategoria:

przetarg nieograniczony - Polska

Przedmiot:

Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych

Organizator:

Kompania Węglowa S.A.

Adres:

ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Katowice

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

Tel.: +48 327572684/+48 327177081, Faks: +48 327177942

E-mail:

j.bielenin@kwsa.pl

Strona WWW:

https://laip-kw.coig.biz

Opis:

Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych dla kopalń Kompanii Węglowej S.A.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych dla kopalń Kompanii Węglowej S.A. z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
Całkowita wielkość lub zakres:
Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych dla kopalń Kompanii Węglowej S.A. z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw): do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 17.6.2016.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 5.8.2016.
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 31.8.2016.
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 30.6.2016.
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
1) zadanie nr 5- KWK Ziemowit:
a) do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia:
do 31.07.2016r (pierwszy przenośnik ścianowy i pierwszy przenośnik podścianowy wraz z kruszarką podścianową).
b) do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż 6.1.2017 (drugi przenośnik ścianowy i drugi przenośnik podścianowy wraz z kruszarką podścianową).
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 49 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 7 tygodni od daty złożenia zamówienia, pożądany termin realizacji zamówienia do 15.6.2016.

Specyfikacja:

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.3.2016 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie

Miejsce i termin składania:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.3.2016 - 09:30

Otwarcie:

Warunki otwarcia ofert Data: 21.3.2016 - 10:00 Miejscowość Bieruń. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Opis:

Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych dla kopalń Kompanii Węglowej S.A.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych dla kopalń Kompanii Węglowej S.A. z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
Całkowita wielkość lub zakres:
Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych dla kopalń Kompanii Węglowej S.A. z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z kruszarką ścianową i urządzeniem przekładkowym, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką podścianową, urządzeniem przekładkowym oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Bielszowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw): do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 17.6.2016.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Chwałowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 5.8.2016.
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 3 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z urządzeniem przekładkowym dla KWK Jankowice.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 31.8.2016.
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 4 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z urządzeniem przekładkowym i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką oraz stacją najazdową przenośnika taśmowego dla KWK Rydułtowy- Anna.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia do 30.6.2016.
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 5 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla KWK Ziemowit w 2016 r - 1 kpl i w 2017r - 1 kpl.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
1) zadanie nr 5- KWK Ziemowit:
a) do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, przewidywany termin realizacji zamówienia:
do 31.07.2016r (pierwszy przenośnik ścianowy i pierwszy przenośnik podścianowy wraz z kruszarką podścianową).
b) do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia, termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż 6.1.2017 (drugi przenośnik ścianowy i drugi przenośnik podścianowy wraz z kruszarką podścianową).
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
1)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230
3)Wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 6 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką podścianową i urządzeniem przekładkowym dla KWK Sośnica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 49 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (zakończenie dostaw):
do 7 tygodni od daty złożenia zamówienia, pożądany termin realizacji zamówienia do 15.6.2016.

Specyfikacja:

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.3.2016 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie

Miejsce i termin składania:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.3.2016 - 09:30

Otwarcie:

Warunki otwarcia ofert Data: 21.3.2016 - 10:00 Miejscowość Bieruń. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie