KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dostawa stożków do kruszarki HP3

Opis:
Dostawa stożków do kruszarki HP3
Opis postępowania Dostawa okładzin kruszących do kruszarki Metso Minerals HP3 (fine).
Zakres obejmuje dostawę stożka oraz płaszcza zewnętrznego
Miejsce i termin składania:
Data i godzina rozpoczęcia etapu postępowania 2015-08-12 13:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
Data i godzina zakończenia etapu postępowania 2015-08-17 09:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
Termin zadawnia pytań 2015-08-17 09:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=307286